ادبیات

کلاسهای ادبیات مرکز رنگین کمان سپید

با توجه به شعار سال ۸۸ موسسه رنگین کمان سپید که ((دانایی توانایی است)) و بمنظور عملی کردن آن ، کلاسهای ادبیات بنا به نیاز و خواسته ی اعضاء تشکیل شد.

وقتی از کلاس ادبیات سخن میگوییم منظور درس ادبیات رایج نیست بلکه استفاده از شیوه جدیدی است که با مشارکت خود دانش آموزان شکل گرفته بنابراین برای هر گروه کلاسی شیوه خاصی پیدا میکند. بنیان چنین ادبیاتی از زندگی خود آنها، از کودکیشان ، آرزوها و امیدهایشان، تلاشهایی که در فراز و نشیب ها کرده اند، ترانه ها و لالاییها که برای کودکانشان خوانده یا سروده اند، ارتباطشان با طبیعت و نقشی که در جامعه داشته اند مایه گرفته. بنابراین ویژگی چنین ادبیاتی در عین داشتن قانونمندی های خود این است که برای هر فردی و هر گروه سنی به شکلی در می آید، خودجوش است و انگار از سرزمینهای بکر و ناشناخته و مهجور مانده می آید و درعین حال که آموزشی صورت میگیرد بسیار شگفتی آور و شور انگیز است.

درطول این سالها تا کنون “سرکار خانم نفیسه نفیسی” بنیانگذار مرکز رنگین کمان سپید هدایت کلاس ادبیات مرکز را به عهده داشتند

اهداف کلاس ادبیات:

۱-   خوب شنیدن و خوب بیان کردن

۲-   نوشتن و گشودن گره های روانی و تخلیه شدن

۳-   یادآوری و تقویت حافظه با ایجاد حسهای کودکی

۴-   ارتقاء خواندن و نوشتن

۵-   ارتباط با گذشته های فرهنگی و تاریخی خود

۶-   ایجاد ارتباط نوین با جهان پیرامون، با نوه ها ، نتیجه ها و با دیگران.

۷-   لذت بردن، شاد بودن و حفظ اعتماد به نفس

۸-   آموختن در آزادی و بدون فشار

 موسسه در ارزیابی سال ۸۸ که از کلاس ادبیات انجام داد و با به اجرا در آمدن نمایشنامه ای از آثار احمد رضا احمدی در شب یلدا و با برگزاری نمایشگاهی از کتابهای ساخته شده بدست خود آنها -که همه بالاتر از چهل ساله ها بودند – دریافت که توانسته اند نه تنها ساعات لذت بخشی را با هم بگذرانند و نه تنها توانسته اند ارتباطهای جدید با همدیگر و با نسلهای قبل و بعد از خود به وجود آوردند بلکه با آفرینش تصور جدیدی از خود زندگی تازه ای را شروع کنند.

فعالیتهایی که از کلاس ادبیات مرکز رنگین کمان سپید جوشیده:

الف- جزوات حاصل کار کلاس ادبیات زیر نظر سرکار خانم نفیسه نفیسی

۱          توی کشوی جورابهایت چه مخفی کرده ای؟!

۲          بیگانه ای در خانه

۳          در دل نهنگ

۴          ای از کجا از چه هنگام

۵          توسنی کردم ندانستم همی

۶          دستها

۷          روزنامه

۸          شهرزاد

۹          نوروز روز نو

۱۰        روایات کودکی ۸ جلد

۱۱        خاطرات زنان پس از مطالعه آثار اولین شاعران زن ایرانی

 

   نمایشها:

۱  نمایش خاله سوسکه مرکز واقع در خیابان نظر مهر ۱۳۸۶
۲ نمایشنامه ادبیات نما شب یلدا منزل خانم سوفاف آذر ۱۳۸۸
۳ نمایش عمونوروز سالن بهزیستی ۲۳۰ نفر تماشاگر اسفند ۱۳۸۹
۴ نمایش شازده کوچولو سالن بهزیستی ۱۷۷ نفر تماشاگر اسفند ۱۳۹۰
۵  ادبیات نمای زال و سیمرغ کتابخانه مشارکتی روستایی “گنجینه بهار” شهریور ۱۳۹۲
۶ نمایش وقتی تو خوشحالی سالن مرکز بهداشت نواب صفوی آبان ۱۳۹۲
۷  نمایش کتابهای زنده اجرای گروه ادبیات مرکز در سالن مرکز اردیبهشت ۱۳۹۳
۸  ادبیات نمای درخت آسوریک و بز باغ پرورش ۱۳۲ نفر تماشاگر اسفند ۱۳۹۳
۹  نمایش ۱۲ ماه سالن بهزیستی ۱۵۰ نفر تماشاگر دی ۱۳۹۵
۱۰  ادبیات نما سیمرغ گروه ادبیات مرکز واقع در چیریان ۹۰ نفر تماشاگر آذر ۱۳۹۶
۱۱ نمایشنامه شازده کوچولو (کسب جایزه سوم جشنواره تئاتر آفتاب ) شهرکرد اسفند ۱۳۹۶