کتابخانه

کتابخانه مرکز در پی هدف ترویج  کتاب و کتابخوانی درمرکز همواره مورد توجه بوده است

تا کنون ۱۰۵۶ جلد کتاب در کتابخانه مرکز به ثبت رسیده است البته در راستای هدف بهبود ارتباط میان مادربزرگ و پدربزرگ و  و نوه،  تعدادی در حدود ۱۵۰ جلد کتاب کودک و نوجوان نیز در کتابخانه مرکز موجود می باشد .

هرکدام از اعضای مرکز که بخواهند از کتابهای کتابخانه استفاده کنند عضو آن می شوند و می توانند کتاب مورد نظرشان را امانت بگیرند.

موضوع کتابها رمان، تاریخی، روانشناسی، آموزشی و …می باشد

از سال ۱۳۹۶ که مرکز به مکان جدید منتقل شد ترتیبی داده شد که کتابخانه محلی شود که مخاطبان را بیشتر به خواندن کتاب ترغیب کند  و بدینگونه کافه کتاب مرکز شکل گرفت محیطی که بشود همراه با خواندن کتاب مورد علاقه، یک فنجان چای  یا قهوه گرم نوشید.