مقالات
دوستی با خود
دوستی با خود

خیلی وقت‌ها فکر می‌کردم باید فرشته‌ی نجاتی در زندگی وجود داشته باشد، زن و مرد بودنش فرقی برایم نداشت …

هنر گفت و گو
هنر گفت و گو

درخت آسوریک کهن‌ترین متن ادبی کودکان ایران است که دیرینگی آن به حدود سه هزار سال می‌رسد…