آموزش کامپیوتر و موبایل

تکنولوژی با سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به فراگیری علوم مرتبط با آن در امور روزمره از جمله برقراری ارتباط در فضای مجازی ، امور بانکی و مالی، رفت و آمد و … بسیار ملموس است و سالمند به عنوان یک شهروند باید بتواند برای انجام کارهای شخصی خود از تکنولوژی استفاده کند.

یکی از دغدغه های مدیران مرکز رنگین کمان سپید، به روز بودن سالمندان است . اینکه سالمندان بتوانند نیازهای شخصی خود را مستقل از دیگران انجام دهند و به کسی وابسته نباشند در نتیجه در مرکز روزانه سالمندان رنگین کمان سپید  بستر مناسبی آماده کرده ایم تا گروه هدف بتوانند با کامپیوتر، اینترنت و استفاده بهینه از گوشی های هوشمند و فضای مجازی آشنا شوند و از آنها استفاده کنند.

این آموزشها هم بصورت کلاسهای عمومی و هم خصوصی برگزار می شود و تاکنون بازخورد خوبی داشته است و برای سالمندان موثر و مفید بوده است.