خدمات پزشکی و پرستاری

شعار مرکز همیشه این بوده است: پیشگیری مقدم بر درمان

از سویی خدمات پزشکی و پرستاری برای سالمندان در تعیین اینکه از چه خدماتی و با چه شرایطی استفاده کنند، اهمیت فراوان دارد. مثلا یوگا و حرکات اصلاحی برای سلامت جسمی و روحی سالمندان مفید است اما باید آگاهی کافی درمورد بیماریها و محدودیتهای هر شخص وجود داشته باشد  تا حرکت اشتباهی باعث آسیب به سالمند نشود. از سویی سالمندان در این دوره سنی درگیر یک سری بیماریهایی هستند مانند افزایش فشار خون و افت یا افزایش قندخون که باید حتما در کنترل باشد بنابراین این خدمات برای سالمندان نیاز است.

مسئول فنی مرکز هنگام پذیرش ، ابتدا پرونده پزشکی سالمند را بررسی می کند و محدویتها و بایدها و نبایدهایی که باید رعایت شود برای مربیان لیست می شود تا هنگام ارائه خدمات، مربیان حتما این مسائل را مدنظر قرار دهند.