موسیقی آوایی

موسیقی و آواز از سالهای آغاز به کار مرکز رنگین کمان سپید، ارائه می شده است.

ابتدا کلاسها بیشتر آموزش آواز بود که هنرمند بزرگوار زنده یاد بانو دایی جواد  استاد آواز مرکز بودند و بانوان با عشق در این کلاس شرکت می کردند و هر روز با شور و نشاط بیشتری برای فراگیری این هنر از این بانوی فرهیخته در کلاس حاضر می شدند.

کلاسهای آموزش دف و فلوت هم به صورت مقطعی در مرکز برگزار می شد.

اما بعدها این کلاسها سمت و سویی درمانی به خود گرفت و تخصصی تر شد . در کلاس موسیقی درمانی بیشتر روی موسیقیهای آوایی و بادی پرکاشن کار می شود که به گونه ای ریتم ها و ملودی باعث هماهنگی حرکات بدن و دستورات مغز در سالمندان می گردد و تمرکز و هوشیاری مغز افزایش می یابد. حتی مربی کلاس تاریخچه سازها و موسیقی محلی ایران را نیز به سالمندان عضو کلاس آموزش می دهد.

کلاسهای موسیقی درمانی، قبل از دوران پاندمی کرونا یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین کلاسهای  مرکز بود و اکنون هم به صورت مجازی برگزار می شود و اعضا این کلاس را بسیار دوست دارند.