انتشارات

الف: انتشارات رسمی مرکز

 • کتاب ” سبز گردد شاخساران کهن” حاصل دستاوردهای ۱۵ ساله مرکز رنگین کمان سپید که در سال ۹۷ رونمایی شد. (این کتاب در سایتهای کتابک و هدهد عرضه می شود)

ب: انتشارات مرتبط با مرکز

 • ترجمه کتاب ” با سالمندان”
 • ترجمه کتاب ” همراه با آلزایمر”
 • انتشار کتاب “ذهن باغچه” نوشته نفیسه نفیسی رئیس هیات مدیره مرکز رنگین کمان سپید
 • انتشار کتاب “بن مایه های اجتماعی در ترانه ها و ترانه متلها” نوشته نفیسه نفیسی رئیس هیات مدیره مرکز رنگین کمان سپید

ج: انتشارات حاصل از کلاس ادبیات مرکز

 • “سفر به اولین خانه ” مجموعه خاطرات سفر به حج
 • کاوشی در خاطرات تحصیلی زنان در رابطه با نقش خانواده های آنان در تحصیلات نوین سالهای تحصیلی ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ شمسی
 • “دفتر زندگی من”
 • دوره ی ۸ جلدی ” خاطرات کودکی من”
 • بازخوانی کتاب “نه تر و نه خشک” در کلاس ادبیات
 • بازخوانی کتاب “آب انبار” در کلاس ادبیات
 • “شنیدنی ها و گفتنی ها از بارداری تا راه رفتن و رشد بچه ها”
 • “حکایات مثل ها در کودکی من”

د: جزوات حاصل کار کلاس ادبیات زیر نظر سرکار خانم نفیسه نفیسی

 • توی کشوی جورابهایت چه مخفی کرده ای؟!
 • بیگانه ای در خانه
 • در دل نهنگ
 • ای از کجا از چه هنگام
 • توسنی کردم ندانستم همی
 • دستها
 • روزنامه
 • شهرزاد
 • نوروز روز نو
 • روایات کودکی ۸ جلد
 • خاطرات زنان پس از مطالعه آثار اولین شاعران زن ایرانی

ه: مجلات منتشر شده توسط رنگین کمان سپید:

 • گاهنامه سپیدار در دهه هشتاد
 • فصلنامه رنگین کمان در خانه و زندگی زیبا که در دوران پاندمی کرونا به منظور پویا نگاهداشتن سالمندانی که گوشیهای هوشمند ندارند و نمی توانند از فضای مجازی استفاده کنند منتشر گردید و در ادامه کار معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و روزنامه اصفهان زیبا در چاپ ۵ شماره آن با مرکز همکاری کردند.

و: انتشار جزوات آموزشی:

 • با من بخوان
 • چاکراها
 • یوگای مادربزرگ و نوه
 • بافت درخت زندگی
 • کارگاه هنر در طبیعت
 • ورزش و تناسب اندام برای بالای ۵۰ سال
 • آسمان آبی زمین سبز
 • سالمندان نیروی جدیدی برای پیشرفت