جوایز

 

سیزدهمین جشنواره ترویج علم

لوح تقدیر سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران

 

برگزیده دومین دوره تقدیر از افراد و گروههای برگزیده در ترویج کتابخوانی

 

کسب رتبه سوم در بخش کارگردانی نمایش شازده کوچولو در پنجمین جشنواره تئاتر معلولین منطقه آفتاب

 

لوح تقدیر نخستین جشنواره آثار نقاشی به رنگ آفتاب