مطالب مرتبط با: اولین مرکز روزانه سالمندان
دوستی با خود
دوستی با خود

خیلی وقت‌ها فکر می‌کردم باید فرشته‌ی نجاتی در زندگی وجود داشته باشد، زن و مرد بودنش فرقی برایم نداشت …

هنر گفت و گو
هنر گفت و گو

درخت آسوریک کهن‌ترین متن ادبی کودکان ایران است که دیرینگی آن به حدود سه هزار سال می‌رسد…

ارائه حضوری خدمات
ارائه حضوری خدمات

ارائه خدمات حضوری به اعضای محترم مرکز رنگین کمان سپید منوط به تزریق دو دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسیناسیون …