مطالب مرتبط با: مرکز روزانه سالمندان اصفهان
نوروز ۱۴۰۲ مبارک
نوروز ۱۴۰۲ مبارک

باوجود دلهای غمگین و افکار نگران از گذر روزگار
بهار می آید، شکوفه ها جوانه می زنند و عطر سوسن و بنفشه
همه جا پراکنده می شود
نوروز ۱۴۰۲ بر شما مبارک

Grandparents & Grandchildren
Grandparents & Grandchildren

برگزاری کارگاه پر شور زبان انگلیسی مادربزرگ/پدربزرگ و نوه

دوستی با زمین
دوستی با زمین

زمین خانه ماست. برای اینکه حالش را خوب و سلامت نگه داریم باید یک سری موارد را رعایت کنیم