اخبار
بیستمین یلدا
بیستمین یلدا

بیستمین یلدا! بیستمین سال خدمت رسانی به عنوان اولین مهد سالمند ….

ارائه حضوری خدمات
ارائه حضوری خدمات

ارائه خدمات حضوری به اعضای محترم مرکز رنگین کمان سپید منوط به تزریق دو دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسیناسیون …

((فراخوان ((چهل تکه یک وجود
((فراخوان ((چهل تکه یک وجود

برای مقابله با شرایط سخت پاندمی و دوری اجباری از عزیزانمان, بدینوسیله از تمام بزرگواران بالای ۵۵ سال دعوت میشود در ساخت چهل تکه ای که از اتصال قطعات کوچک ارسالی شما بافته می شود شرکت کنید